MS ve Yenilikçi Tedaviler

Prof. Dr. Aksel Siva
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Her yıl, MS hastalığını daha iyi kontrol edebileceğimiz yenilikçi ilaçların geliştirildiği ve kullanıma girdiğini görülmektedir. Yeni geliştirilen biyoteknolojik ilaçlar, hastalığın seyrini olumlu yönde değiştirmektedir.