Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi :
AİFD, site üzerinden üyeler ve ziyaretçiler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu kapsamda ziyaretçi ve üyelere ait kişisel bilgileri işleyebilir. AİFD özellikle üye ve ziyaretçilerin sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. kişisel bilgileri istatistiki olarak değerlendirebilir. Ticari olmayan organizasyonların duyurusunu yapmak ve kişiye yönelik ticari olmayan hizmetler sunmak gibi amaçlarla kullanabilir.

Kişisel Verilerin Paylaşımı :
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca derneğimizin amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, cinsiyet, adres, meslek, eğitim) sizlerden talep edilebilir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek, işbirliği içerisinde bulunduğumuz kurumlarla paylaşılacak ve saklanacaktır. Derneğimizin, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, derneğimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.
Ziyaretçi ve üyelere ait kişisel bilgiler kural olarak Dernekle ilişkisi bulunmayan üçüncü kişi konumundaki gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmaz. Ancak istisnai olarak kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi üzerine bu mercilerle paylaşılabilir.

Erişim ve Düzeltme Hakkı :
İnternet sitesi veri tabanımızda kayıtlı bilgilerinizi sorgulamak veya kişisel verilerinizi düzeltmek/güncellemek için internet sitemizde yer alan iletişim bilgileri üzerinden Dernek merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesi talepleri, uymamız gereken geçerli yasal ve etik raporlama veya belge dosyalama veya saklama yükümlülüklerine tabi olacaktır.

Küçüklere Ait Kişisel Bilgiler :
Sitenin hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır. AİFD, 18 yaşının altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir. Böyle bir durumun tespiti halinde Dernek merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Mücbir Sebepler :
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AİFD işbu “Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlarda AİFD’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

İrtibat :
Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na ilişkin herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz bulunduğu takdirde internet sitemizde yer alan iletişim bilgileri üzerinden Dernek merkezimiz ile iletişime geçmenizi rica ederiz.