Yenilikçi İlaçların Sağlık Ekonomisine Etkileri

Dünyada yaşlı nüfus giderek artarken aynı zamanda da sosyoekonomik değişimlerin yaşanması, sağlık hizmetlerini 21. yüzyılın en önemli konularından biri haline getirmiştir. Yaş ilerledikçe karşılaşılan sağlık sorunları ve hastalıklar giderek artmaktadır. Bu nedenle son 25 yıl içerisinde, ekonomik gelişmelerin de etkisiyle Ar-Ge çalışmaları hız kazanmış ve yenilikçi ilaçlara yönelik yapılacak yatırımlar daha büyük önem taşır hale gelmiştir.

Bu noktada sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artmakta ve hastalıkların önlenmesi için yapılan yatırımlar dâhilinde yenilikçi ilaçlar her geçen gün daha çok hayatımıza girmektedir. Yenilikçi ilaçlar sayesinde hastaların hastanede kalım süreleri kısalmakta ve tedavi masrafları en aza indirgenmektedir.

Bu nedenle yeni tedavilerin keşfine yönelik ilaç Ar-Ge’si ve bu ilaçların üretimi, öncelikli yatırım alanlarından biri olarak kabul edilmekte ve ilaç sektörü stratejik bir sektör olarak değerlendirilmektedir.

“Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı 2003 yılı itibariyle sağlığa erişim ve sağlık hizmetlerinden faydalanılması konusunda faaliyetlerini artırmış, buna bağlı sağlık harcamalarında da önemli oranda artış sağlanmıştır.”

Araştırmacı ilaç firmalarının, günümüze kadar geliştirdiği yeni ilaç ve tedavi yöntemleri ile birçok kronik hastalığın etkileri kontrol altına alınmıştır. Ayrıca yapılan yatırımlar sayesinde, geçmiş yıllara göre sağlık standartlarının da yükseldiği gözlemlenmiştir

“Dünya çapında, ilaç sektöründe toplam Ar-Ge harcaması 2002 – 2011 yılları arasında sürekli artan bir seyir göstermiş ve 127 milyar $’a ulaşmıştır. 2010 – 2016 yılları arasında ise küresel Ar-Ge harcamaları yıllık ortalama %2,1 artarak 2016 yılında 147 milyar $’a ulaşmıştır.”

İlaç sektörü, ileri teknolojili üretim, yenilikçilik ve ihracatın artışı için biyoteknolojik çalışmalarını artırmış, bu fırsatla birlikte büyüyen sektörlerden birisi haline gelmiştir. Hastalıkların tedavisinde yıllar geçtikçe daha olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır.

Avrupa Araştırma Geliştirme (EU R&D) verilerine göre, 2015 yılında dünyada ilaç firmalarının toplam AR-GE yatırımı 132,3 Milyar Euro’dur. Araştırmacı İlaç Firmaları ise global olarak bu yatırımın %75’ini temsil etmekte ve cirolarının %17’sini AR-GE’ye ayırmaktadır.

Araştırmacı İlaç Firmaları, 2016 yılında Türkiye’de tam 476 klinik araştırmaya 384 milyon liralık yatırım yapmıştır.

  • 2002-2010 yılları arasında Türkiye’de ortalama yaşam süresindeki 4.1 yıllık artışın önemli bir bölümünü (%73-%93) yenilikçi ilaçlar oluşturmaktadır.
  • İlaç harcamalarındaki artışın 1/5’lik kısmı, yenilikçi ilaçların kullanılmasıyla hastane harcamalarında elde edilen tasarruftan karşılanmaktadır.

Kaynaklar:
1.http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//TEYDEB/istatistikler/TEYDEB_Bilgilendirme_Dokumani.pdf Erişim tarihi: Mayıs 2017.
2.AİFD 2016 Çalışma Raporu, 2016.
3.AİFD Türkiye İlaç Sektörü. Vizyon 2023 Raporu, 2012.
4.TEPAV. İlaç Ar-Ge Ekosistemi Raporu, 2015.
5.http://eczacininsesi.com/?yon=haber&id=9406
6.AİFD – İlaç Endüstrisinin Küresel Sağlığa Katkıda Bulunurken Odaklandığı Başlıca Alanlar ve Gerçekleştirdiği Eylemler
7.PhRMA – Pharmaceutical Industry Profile, 2011.