Yenilikçi ilaçlar sayesinde,
1900’lü yılların başında 47 yıl olan ortalama yaşam süresi
günümüzde 76’ya kadar çıkmıştır.
Yenilikçi ilaçlar sayesinde, hastanede yatış yapan hastaların
30 gün sonrasındaki ölüm oranı 2000 yılında %8 iken
bu oran 10 yılda %4’e düşmüştür.

Yenilikçi İlaçların Yaşam Kalitesi ve Sağ Kalıma Etkileri

Son yıllarda çözümü olmadığı düşünülen ya da istenen sonucun alınamadığı birçok önemli hastalığın tedavisi bilim, tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerden destek alınarak çözülmektedir. Hedefe yönelik etki sağlayan tedaviler ise; yenilikçi ilaçlar sayesinde olmaktadır.

Yenilikçi ilaçların insan sağlığı ve süresi üzerindeki olumlu etkisi, diğer alanlarda da ilerlemenin önünü açmıştır.

1929 yılında Dr. Alexander Fleming tarafından keşfedilen penisilin, yenilikçi ilaçların giderek yayılmasına ve araştırmaların her geçen gün artmasına imkân sağlamıştır. 1940’lı yıllardan bugünlere yapılan çalışmalar sayesinde kızamık, çocuk felci, kalp sağlığı, tansiyon, depresyon gibi insan hayatını olumsuz yönde etkileyen ve yaşamlarını tehdit eden birçok hastalık, yenilikçi ilaçların keşfedilmesiyle büyük oranda tedavi edilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde biyoteknolojik gelişmelerin desteklenmesiyle “Yenilikçi İlaç Sektörü”nde her yıl yatırımlardan gerekli payların alınması için çalışmalar sürmektedir. Bu noktada hasta yararı göz önünde bulundurulup sektördeki tüm firmaların bu konudaki hassas görüşleri her geçen gün tedaviye yönelik gelişmelerin artmasına yardımcı olmaktadır.

Kaynaklar:
1.http://www.diabetes.co.uk/insulin/history-of-insulin.html Erişim tarihi: Mayıs 2017.
2.http://apps.who.int/gho/data/view.main.SDG2016LEXREGv?lang=en Erişim tarihi: Mayıs 2017.
3.https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/flemingpenicillin.html Erişim tarihi: Mayıs 2017.
4.AIFD Raporu.
5.http://www.cabiotech.org/pdfs/Value%20human%20health%20quick.pdf Erişim tarihi: Mayıs 2017.
6.https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/IFPMA-BiotheraputicsTurkishWEB.pdf Erişim tarihi: Mayıs 2017.
7.Almeida H, et al. BJPS. 2011;47(2):199-207.
8.Aşık M. ANKEM Derg. 2011;25(Ek 2):146-148.
9.http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/biyobenzer_ilaclar Erişim tarihi: Mayıs 2017.
10.http://www.chi.org/uploadedFiles/2011%20CA%20Biomed%20Industry%20Report_FINAL.pdf Erişim tarihi: Mayıs 2017
11.https://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus13.pdf Erişim tarihi: Mayıs 2017
12.DiMatteo MR, Giordani PJ, Lepper HS, Croghan TW. Patient adherence and medical treatment outcomes: a meta-analysis. Med Care. 2002;40(9):794-811.
13.McDermott MM, Schmitt B, Wallner E. Impact of medication nonadherence on coronary heart disease outcomes: a critical review. Arch Intern Med. 1997;157(17):1921—9
14.Lau DT, Nau DP. Oral antihyperglycemic medication nonadherence and subsequent hospitalization among individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2004;27(9)2149-53.
15.Sokol MC, McGuigan KA, Verbrugge RR, Epstein RS. Impact of medication adherence on hospitalization risk and healthcare cost. Med Care. 2005;43(6):521-30.
16.Biopharmaceutical Industry : The Value of Access to Innovative Medicines powerpoint presentation, slide 10. PhRMA. November 14, 2014. www.cabiotech.org