Yenilikçi ilaçlar yaşam kalitesini yükseltir,
yaşam süresinin uzamasına yardımcı olur.
Yenilikçi ilaçlar ameliyat, sakatlık riski
ve hastanede yatarak tedavi oranlarını azaltır.
Yenilikçi ilaçlar daha güvenli
ve düşük yan etkili tedavi olanağı sağlar.
Yenilikçi ilaçlar zamandan tasarruf sağlar
ve hastalığın tedavisi için yapılan harcamayı düşürür.

Yenilikçi İlaçlar ve Önemi

Sağlık bilimlerinin her geçen gün biraz daha gelişmesi ve buna bağlı olarak bulunan yeni tedavi yöntemleri, insan ömrünün uzamasını sağlıyor. Günümüzde bir insan ortalama 76 yıla kadar yaşayabiliyor. Oysa 1900’lü yıllarda, tedavi olanaklarının sınırlı olması veya ulaşılabilirliğinin az olması sebebiyle insan ömrü çok daha kısaydı. Bugün, kolaylıkla tedavi edilebilen birçok hastalık, o günlerde çoklu ölümlerin sebebi olabiliyordu.

Yıllar geçtikçe artan bilimsel çalışmaların sonucunda, özellikle sağlık alanında çığır açan gelişmeler oldu. Örneğin 1921 yılında insülinin bulunması bu anlamda bir milat sayılabilir. Çünkü insülin sayesinde diyabet hastalarının yaşam kalitesi ve süresi büyük ölçüde arttı. Sağlık alanındaki yenilikçi yaklaşımların hayat kalitesi ve süresi üzerindeki olumlu etkisi de böylece kanıtlanmış oldu. Dönemin yenilikçi ilacı insülin sayesinde milyonlarca insanın hayatı kurtuldu.

Daha önceden benzeri olmayan, uzun süren araştırmalar sonucunda ve klinik çalışmalar neticesinde belli bir hastalık üzerinde tedavi edici etkisi olduğu kanıtlanmış ilaçlara yenilikçi ilaç denilir. Yenilikçi ilaçların en önemli özelliklerinden birisi ise; belli bir tedaviye özel, kaynağı patentli bir moleküle dayanan ilaçlar olmalarıdır.

Bu nedenle yenilikçi ilaçlar, biyoteknolojinin de katkısıyla, ilaç endüstrisinde kilit role sahiptir ve insan sağlığına hizmet etme konusunda her geçen gün yeni tedavilere olanak sağlamaktadır. Bugünkü şartlarda yaklaşık 30 bin hastalıktan sadece 10 bininin tedavisi yapılabilmektedir. Biyoteknolojik çalışmaların, bitkisel ve kimyasal formülasyonlar üzerinde geliştirdiği yeni yöntemler, tedavisi yapılamayan hastalıklara karşı yenilikçi ilaçların geliştirilmesini sağlayarak insanlara umut kaynağı olmaktadır. Böylelikle tedavi bekleyen birçok hastalığın iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ruhsatlanan yeni ilaçlara bakıldığında, özellikle son yıllarda, biyoteknolojik ilaçların payı giderek artmaktadır. Kanser, kalp-damar hastalıkları, Alzheimer ve diyabetin de yer aldığı 200’e yakın hastalığın tedavisi için geliştirilen yeni ilaçların büyük bir kısmı biyoteknolojik süreçler sonucunda üretilip yenilikçi ilaç kategorisinde yer almıştır. Piyasaya sürülen bu ilaçlar, doktorlara ve hastalara yeni tedavi seçenekleri sunmaktadır.

Bu nedenle “Yenilikçi İlaçlar” ve “Biyoteknolojik” gelişmeler, insan sağlığı açısından önem taşıyan sektörlerden ve paydaşlardan biridir. Sağlıkla alakalı kararlar alınırken, birbirini besleyen bu iki paydaşın rolü önemlidir ve öngörülebilirliğin artması ile binlerce kişinin umuduna ortak olmaktadır.

Özetle Yenilikçi İlaçlar

  1. Yaşam kalitesini artırır, yaşam süresinin uzamasına yardımcı olur.
  2. Yenilikçi ilaçlar ameliyat, sakatlık riski ve hastanede yatarak tedavi oranlarını azaltır.
  3. Daha güvenli ve düşük yan etkili tedavi olanağı sağlar.
  4. Zamandan tasarruf sağlar ve hastalığın tedavisi için yapılan harcamayı düşürür.

Kaynaklar:
1.https://www.fda.gov/drugs/developmentapprovalprocess/druginnovation/ucm483775.htm Erişim tarihi: Mayıs 2017.
2.https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/IFPMA-BiotheraputicsTurkishWEB.pdf Erişim tarihi: Mayıs 2017.
3.Almeida H, et al. BJPS. 2011;47(2):199-207.
4.Aşık M. ANKEM Derg. 2011;25(Ek 2):146-148.
5.http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/biyobenzer_ilaclar Erişim tarihi: Mayıs 2017.
6.http://pharmaturkey.com/turk-ilac-sektorunde-yenilikci-urunler-atilimi/ Erişim tarihi: Mayıs 2017.
7.http://www.chi.org/uploadedFiles/2011%20CA%20Biomed%20Industry%20Report_FINAL.pdf Erişim tarihi: Mayıs 2017
8.https://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus13.pdf Erişim tarihi: Mayıs 2017