Alzheimer ve Yenilikçi Tedaviler

Doç. Dr. Başar Bilgiç
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Yenilikçi ilaçlar, Alzheimer hastalarının beyninde biriken anormal birikimleri ortadan kaldırmayı mümkün kılabilmektedir. Bu da geliştirilen ilaçların hastalığın erken döneminde etki edebileceğini göstermiştir.