Parkinson ve Yenilikçi Tedaviler

Prof. Dr. Haşmet Hanağası
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Özellikle ileri evre Parkinson hastalığı ile ilgili geliştirilen yenilikçi ilaçların bir kısmı ülkemize getirilebilmekte ve tedaviye büyük katkıda bulunmaktadır. Hastanın yaşam kalitesini artırmak bu sayede mümkün olabilmektedir.